När Löflings EL anlitas och påbörjar arbete hos kund förutsätts kunden ha tagit del av och accepterat följande uppdragsvillkor.

För samtliga uppdrag som Löflings EL åtar sig debiteras löpande kostnader för servicebil, restid, arbete m.m., om inget annat skriftligen överenskommits.

Material specificeras och debiteras efter våra huvudgrossiters (Elektroskandia och Solar) grundprislistor med 10 % rabatt, om inget annat skriftligen överenskommits.

Löflings EL fakturerar uppdrag löpande eller vid arbetets slutskede, alternativt enligt kundens önskemål om sådant framförts skriftligen innan fakturan skickats.

Vi är glada över att Ni valt att anlita Löflings EL!